Продажба, монтаж и сержиз на професионално кухненско оборудване

– оборудване на ресторанти, заведения за бързо хранене, детски кухни, социални заведения и др.